להיות נהג חדש כשהרכב עומד - התנסות בנהיגה בתקופת הקורונה

%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%94%D7%92-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92