מי זוכר שהרכב נכנס בעמוד? או יומני העבר הביטוחי

2