אלה הסעיפים החשובים שכדאי לוודא כי הם קיימים במסגרת ביטוח הדירה.

rendered-8