ביטוחי מנהלים ב-2020: האם מדובר בחיסכון פנסיוני משתלם?

ביטוח מנהלים – מוצר חיסכון פנסיוני ותיק ומוכר – עבר שינויים ועדכונים במהלך השנים האחרונות. כך למשל, למשל ביטול האפשרות לשיווק פוליסות מבטיחות תשואה ומעבר למכירת פוליסות משתתפות ברווחים, בנוסף, ביטול האפשרות למכירת פוליסות מנהלים עם מקדם קצבה מובטח (למעט למבוטח בגיל 60 ומעלה).

בשונה מקרן הפנסיה, אשר מבוססת על תקנון אחיד ועל בסיס עקרון ערבות הדדית, ביטוח המנהלים מבוסס חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח ומתוקף כך שינויים עתידיים במוצר אינם משפיעים בהכרח על תנאי הפוליסה, שנחתמה בין המבוטח לחברת הביטוח בעת ההצטרפות.

מבוטח / חוסך מעונין כמובן להגיע לסכום קצבה גבוה ככל הניתן בגיל פרישה, וליהנות מכיסויים ביטוחיים אשר יגנו עליו ועל משפחתו במהלך תקופת החיסכון.

אם כך, קיימים במשק מספר “דורות” של פוליסות ביטוחי מנהלים שלכל אחד מהם יתרונות וחסרונות משלו.

למבוטח בביטוח מנהלים, קיימת האפשרות לנתב את ההפקדות הפנסיוניות השוטפות שלו ולנייד את הצבירות שצבר במהלך החיסכון במלואן או חלקן למוצר פנסיוני אחר כדוגמת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים חדש.

 

ביטוח מנהלים – מה חשוב לדעת?

בעת בחינת האפשרות להעברת החסכון בין המוצרים הפנסיונים הקיימים בשוק תוצג למבוטח הקצבה המיועדת במוצר הקיים לעומת הקצבה המיועדת במוצר החדש. סימולציה זו מתבצעת על פי פרמטרים אשר הוגדרו על ידי “רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון” ומסתמכת על הערכות וציפיות שאינן בהכרח יהלמו את המציאות.

לדוגמא, הסימולציה תציג בפני המבוטח את הקצבה הצפויה על ידי חלוקת החסכון המצטבר במקדם הקצבה הידוע היום. במידה והמבוטח יחליט להעביר את צבירותיו ואת הפקדותיו השוטפות למוצר שאינו בעל מקדם קצבה מובטח, עליו לקחת בחשבון שמקדם הקצבה כפי שמוצג בסימולציה עלול להשתנות במהלך השנים ובכך להשפיע את גובה הקצבה לה יהיה זכאי ביום פרישתו.בנוסף לכך, הסימולציה תציג בפני המבוטח את הקצבה המיועדת תחת הנחות שלא יחול שינוי במשכורתו במהלך השנים, שההפקדות יבוצעו ברצף למשך כל תקופת החסכון, ושהתשואה תעמוד על שיעור תשואה אשר מוגדר מראש על ידי “הרשות” ללא קשר למסלול ההשקעה אשר יבחר על ידי המבוטח.

קשה לצפות את העתיד, למשל מה יהיו השינויים העתידיים לדוגמא במשכורתו, מה יהיו התשואות העתידיות במשק, מתי יצא לפרישה ואף מתי ילך לעולמו.על כן, חשוב שכל מבוטח יקפיד מעת לעת, ובמיוחד לפני ביצוע פעולה בפוליסות הביטוח שלו, להתייעץ עם גורם מקצועי בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון, על מנת לוודא מה הצרכים של המבוטח וכיצד ניתן להתאים את המוצרים של המבוטח לצרכיו המשתנים של המבוטח.

*אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. הפרסום הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.

manager-insurance