הפניקס מקסימום אפריל 2018 מדריך לנהג הצעיר (1)

%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2018-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%92-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99